فن آوری و نو آوری

شرکت فیدار پرواز پارت خوشبختانه با اتکاء به نیروهای متخصص فنی و اداری توانسته اقدام به ایجاد ارتباط و تبادل تجاری با تولیدکنندگان بین المللی در عرصه تجهیزات و قطعات فرودگاهی و هواپیمایی نموده و با بهره ­مندی از امکانات آنها, تامین کننده ملزومات و نیازهای فرودگاهی و هواپیمایی کشور باشد.

ارسال دیدگاه